ügyfélszolgálat rövid leírása

ügyfélszolgálat rövid leírása

 

 

Elállási jog hatálya:

 

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014(II.26) kormányrendelet tartalmazza. Eszerint Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

 

Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Tehát elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap. 

 

Ha él az elállási jogával, akkor önnek vissza kell küldeni a csomagot részünkre egy elállási nyilatkozattal bankszámlaszámmal, hogy hova utaljuk vissza a vételárat, az ÁSZF-ben és a jogi nyilatkozatban található feltételek szerint 14 napon belül visszautaljuk a pénzét.

 

Egyéb esetben írjon emailt, (Tárgy mezőben legyen benne a „rendelésszáma” és, hogy „elállás”).Az elállási nyilatkozat letölthető és kimásolható formátumban is megtalálható jogi nyilatkozat menüpontban.

 

A kézhezvétel időpontja:

 

Bolti átvétel esetében a rendelésben foglalt termék/termékek személyes bolti átvételének időpontja,

Házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

 

Igazolás:

 

Ezen időpont a nyugtával/számlával, ill. a futártól kapott bizonylattal, vagy ezek másolatával igazolható. A webáruházban vásárolt termékek esetében a vásárláshoz használt email címre fog megérkezni az E-számla. Ez alól nincs kivétel. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

E-számla:

 

A webáruházban vásárolt termékek esetében a vásárláshoz használt email címre fog megérkezni az E-számla. Ez alól nincs kivétel. Amennyiben nem találja, úgy ellenőrizni kell hogy megfelelő email címet adott-e meg, illetve nem került a szemeteskosárba, vagy nincs-e beállítva ezen típusú tartalomra emailszűrés, esetleg törölje a nem szükséges emailjeit, hogy elegendő tárhellyel rendelkezzen.

 

Kellékszavatosság:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

 

Termékszavatosság:

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Vásárló kötelességei:

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Ha a fogyasztó panaszkodik, az eladó felelős a visszaküldésért.